Doneren

Ons hospice wil warme en liefdevolle zorg bieden aan zowel de gasten als aan hun naasten. Het team van directie, verpleegkundigen en vrijwilligers zet zich dag en nacht in om dit te realiseren. Hiervoor is veel geld en menskracht nodig. Als u ons hospice een warm hart toedraagt, dan kunt u ons financieel helpen op twee verschillende manieren, namelijk een eenmalige gift of een donatie aan het Gasten Steunfonds.
Eenmalige gift
Eenmalige giften komen direct ten goede aan de zorg in ons hospice. De overboeking naar de rekening van ons hospice kunt u rechtstreeks doen via de knop Online doneren. Of u kunt doneren op ons IBAN rekeningnummer NL03 RABO 0123 8538 69 ten name van Hospice Wageningen Renkum.

Gasten Steunfonds
Het Gasten Steunfonds heeft tot doel de bedrijfsvoering van het Hospice Wageningen-Renkum financieel en anderszins ondersteunen.
Donaties aan dit fonds komen direct ten goede aan de zorg in ons hospice. Ook in de soms voorkomende situatie dat een gast niet in staat is de eigen bijdrage volledig te betalen, wordt deze in overleg met de directeur vanuit dit fonds tot het normbedrag aangevuld.
Omdat wij financieel afhankelijk zijn van subsidies en donaties hebben wij voor een sluitende exploitatie van ons hospice ook extra inkomsten nodig. En u kunt ons daarbij helpen.

U kunt op drie verschillende manieren aan het Gastensteunfonds doneren:

  1. U kunt een eenmalige donatie doen.
  2. U kunt vaste donateur worden met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.
  3. U kunt ons helpen door een schenking via een notariële akte, een legaat of via sponsoring.

In alle drie de mogelijkheden kunt u uw donatie overmaken naar IBAN rekeningnummer: NL42 RABO 017 5485 976 ten name van Gasten Steunfonds van Hospice Wageningen-Renkum.

Ons hospice en het Gasten Steunfonds hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.

Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staat op de website van de Belastingdienst.

Fiscaal/RSIN nummer van Hospice Wageningen-Renkum is 818127119.