Doneren

Ons hospice wil warme en liefdevolle zorg bieden aan zowel de gasten als aan hun naasten. Het team van directie, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich dag en nacht in om dit te realiseren. Hiervoor is veel geld en menskracht nodig.

Gasten Steun Fonds
Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen ons hospice op verschillende manieren steunen. Hiervoor hebben we het Gasten Steun Fonds opgericht. Donaties en giften aan dit fonds komen direct ten goede aan de zorg in ons hospice. Ook in de soms voorkomende situatie dat een gast niet in staat is de eigen bijdrage volledig te betalen, wordt deze in overleg met de directeur vanuit dit fonds tot het normbedrag aangevuld. Het Gasten Steun Fonds heeft tot doel de bedrijfsvoering van het Hospice Wageningen-Renkum in het algemeen financieel en anderszins ondersteunen.

Als u ons hospice een warm hart toedraagt, dan kunt u ons helpen met uw donatie. Dat kan onder andere met een éénmalige bijdrage aan dit Gasten Steun Fonds. De overboeking kunt u rechtstreeks doen via onderstaande knop “Online doneren”.

U kunt uw donatie ook overmaken naar rekeningnummer: IBAN NL42RABO0175485976 ten name van Gasten Steun Fonds van Hospice Wageningen-Renkum.

Voor een sluitende exploitatie van ons hospice zijn ook extra inkomsten nodig. U kunt ons daarmee helpen door een schenking via een notariële akte, een legaat of via sponsoring. Hiervoor is het zelfde bankrekeningnummer van het Gasten Steun Fonds beschikbaar.

Ons hospice, de Stichting Vrienden van het Hospice en het Gasten Steun Fonds hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.

Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staat op de website van de Belastingdienst.

Fiscaal/RSIN nummer van Hospice Wageningen-Renkum is 818127119.