Organisatie

Hospice Wageningen-Renkum bestaat sinds 2010
Op 23 september 2010 is het Hospice Wageningen-Renkum geopend en op maandag 27 september 2010 hebben we de eerste gast ontvangen.

Het initiatief voor Hospice Wageningen-Renkum werd in 2007 genomen door oud-huisartsen Dirk van Andel en Carel Fieren uit Wageningen. Vanaf het eerste begin is het initiatief voor een hospice breed gedragen door zowel de Wageningse- als de Renkumse samenleving. De Stichting Vrienden van het Hospice Wageningen-Renkum heeft het eerste jaar van ons hospice financieel mogelijk gemaakt.

Dahlia in het logo
Bovengenoemde huisartsen gingen op 6 oktober 2007 op de Internationale Dag van de Palliatieve zorg, letterlijk de markt op om het idee van een hospice voor Wageningen en Renkum onder de publieke aandacht te brengen.
Spontaan kwam een wat oudere man op hen af. Hij haalde uit zijn fietstas een bosje bloemen en wenste hen succes met de woorden: “Dit waren de lievelingsbloemen van mijn moeder”. Het bleek te gaan om de heer Bresser van een voor velen bekende bloemenzaak in Wageningen en om heel bijzondere dahlia’s.
Deze dahlia is in 1884 gekweekt in Lyon en werd vanwege de donkere bladeren Lucifer genoemd. In 1924 is deze dahlia opgedragen aan Bishop Joshua Pritchard Huges. De bescheiden bisschop vond het voldoende als de titel de eer kreeg en niet de persoon. Zo siert de dahlia als logo ons hospice.

Visie en missie
De visie is in de statuten als volgt verwoord: “Hospice Wageningen-Renkum wil aanvullende zorg bieden voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk/spiritueel welbevinden van de gasten in de laatste fase van het leven. Met respect voor de eigenheid van iedere persoon gaan wij bij de zorgverlening uit van individuele vragen en behoeften van de gasten. En gaan we in op hun wensen en die van hen omgevende familie en vrienden met als motto: gastvrijzijn. In Hospice Wageningen-Renkum wordt een patiënt een gast, hij/zij mag in vrijheid keuzes maken en zijn en blijven zoals hij/zij is. Ons hospice heeft een neutrale grondslag en staat open voor alle mensen ongeacht hun levensbeschouwing.

Palliatieve zorg
Het geven van palliatieve zorg staat in het Hospice Wageningen-Renkum centraal. Onze zorg is gericht op vermindering van het lijden en niet op genezing of verlenging van het leven. Palliatieve zorg houdt zich dus bezig met het leven en vooral met de kwaliteit van het leven. Ieder mens bepaalt voor zichzelf wat kwaliteit van leven is, wat lijden is en wat ondragelijk lijden is.
De zorg die we bieden wordt continue afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt.

Als wij zeker weten dat we alles gedaan hebben wat mogelijk is en het lijden is of wordt voor de patiënt ondragelijk, dan is euthanasie, als ultieme vorm van palliatieve zorg binnen ons hospice niet uitgesloten. Ons standpunt is wel dat wij ons hierin absoluut passief opstellen. Euthanasie mag bij ons plaatsvinden als de eigen huisarts het uitvoert.
Wanneer een patiënt van buiten Wageningen komt en niet de eigen huisarts als behandelaar houdt, moeten er al vóór de opname duidelijke afspraken gemaakt zijn met de eigen huisarts (of eventueel met het Expertisecentrum Euthanasie).
Medewerkers van het Hospice hebben geen rol in de besluitvorming tot euthanasie.

Breed regionaal draagvlak
De jaarlijkse getallen laten zien dat ons hospice in de hele regio Wageningen-Renkum, maar ook daar buiten, voorziet in een duidelijke behoefte. Maar het zijn niet alleen cijfers die tellen. Het streven om gastvrijheid en goede zorg te bieden aan onze gasten en hun naasten is voor ons het belangrijkst. Een essentiële combinatie om ook in de toekomst een goed en gastvrij bijna-thuis-huis te kunnen zijn.

Samenstelling van het bestuur
Ton de Boer, voorzitter
Marian Rameyer, secretaris, marianrameyer@gmail.com
Marc Jan Schouten, penningmeester, schoutenmarcjan@gmail.com
Carina van der Hoeven, algemeen lid, vertrouwenspersoon, cjhoeven@gmail.com
Margreet van der Spek, algemeen lid, vertrouwenspersoon, mvanderspekhaan@gmail.com
Wim van de Peppel, algemeen lid, wim.marion@hotmail.com
Piet Wiegman, algemeen lid, pietwiegman@gmail.com

Links
Samenwerkingsverbanden
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Pleyade
Netwerk Palliatieve Zorg

Verantwoording
Meerjarenbeleidsplan HWR 2024-2026
Jaarplan 2024
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening Stichting Vrienden

Ons hospice en het Gasten Steunfonds hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.