Nazorg

"Als onze gast is overleden, stopt onze aandacht en zorg niet"

Laatste zorg
De tijd tussen moment van overlijden en de uitvaart is bijzonder. De zintuigen van familie en naasten staan dan op scherp en zij onthouden veel details. Dit is belangrijk voor de rouwverwerking.

Ons hospice hecht dan ook zeer veel waarde aan een goede uitvoering van de laatste zorg als onderdeel van de algehele nazorg. Met de laatste zorg willen we bereiken dat de overledene ná de uitgeleide uit ons hospice, op een waardige, passende en herkenbare wijze kan worden opgebaard. Wij vinden het heel belangrijk dat de laatste zorg in alle rust en zonder onderbrekingen kan plaatsvinden en dat er gerichte aandacht is voor de nabestaanden.

Na een overlijden begint de verzorging van de overledene al direct en logischerwijs in het hospice. Zo wordt het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene” meestal in ons hospice gedaan. Dit natuurlijk alleen op verzoek van de gast zelf en van de naasten. Wij streven ernaar deze zorg te verlenen samen met de nabestaanden. Zij kunnen er natuurlijk ook alleen bij aanwezig te zijn. Een zorgvuldige en respectvolle uitvoering van de laatste zorg ondersteunt het proces van rouwverwerking bij de nabestaanden. Deze hebben daarom altijd het laatste woord en worden, zo veel als door hen gewenst, betrokken bij de gehele nazorg.

De uitvaartondernemer komt pas ten tonele nadat de laatste zorg is gegeven, om de overledene in de kist te leggen en voor de uitgeleide uit ons hospice. Waar mogelijk houden wij rekening met specifieke wensen voor zover deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetten, waar wij ons als hospice aan moeten houden.

Aandacht voor nabestaanden
Wij vinden het belangrijk dat na de uitvaart van onze gast er ook nog gerichte aandacht is voor de nabestaanden.

Een medewerker van ons hospice belt de contactpersoon van de overledene twee keer om te vragen hoe het gaat en om samen terug te kijken naar het verblijf van hun dierbare in ons hospice.

Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een Gedachtenisavond, waarin we samen met de nabestaanden de overleden gasten van het laatste halfjaar herdenken.